Wijktafel 30 oktober 2018

Wijktafel Binnenstad op dinsdag 30 oktober in De Kloveniersdoelen

Het Wijkteam Binnenstad nodigt alle bewoners uit om aanwezig te zijn bij de halfjaarlijkse wijktafel. We hebben een speciaal programma voor u waarbij uw stem echt telt.

In de tuinkamer van De Kloveniersdoelen staat de koffie vanaf half 8 klaar, we beginnen met het programma om 8 uur. Voor de pauze kunt u meebeslissen over de naam van het park aan het Molenwater, na de pauze telt uw stem mee als het gaat om de besteding van het wijktafelbudget. Om ongeveer 22.00 uur sluiten we af met een drankje.

Opening door de avondvoorzitter

De heer Leo Hannewijk zal uitleg geven over de toekomst van de Oostkerk, dit is een vervolg op het verhaal van André Poortvliet van ‘Vrienden van de Oostkerk’ tijdens de vorige wijktafel.

Presentatie door Kees Beaart namens de initiatiefgroep die het park aan het Molenwater wil vernoemen naar Johannes Goedaert (zie website).

Een medewerker van de gemeente zal een korte toelichting geven op de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van het park.

Kort gelegenheid tot vragen stellen en aansluitend kan er gestemd worden voor de naam van het park, de uitslag zal direct zichtbaar zijn. De Commissie Straatnaamgeving neemt die uitslag mee in haar advies aan het college van B&W dat uiteindelijk zal besluiten. Begin november zal er ook nog een peiling komen op de Facebookpagina van de gemeente.

– – – Koffiepauze – – –

Mevrouw Lia Hector presenteert het verhaal van de stripreeks en het beeldje ‘Rozenbottel‘ in de openbare ruimte.

Aanvragen wijktafelbudget met bijbehorende presentatie(s).
Er zijn 2 aanvragen voor budget en er is genoeg geld beschikbaar. Aan u de vraag om de aanvragen goed te keuren door middel van uw stem als wijkbewoner.

Stemmen voor besteding wijktafelbudget.

Interactief gedeelte verzorgd door medewerkers van de SWM. Tijdens dit gedeelte vragen wij u mee te denken over de activiteiten van het wijkteam in de binnenstad.

Afsluiting boven in de bar van De Kloveniersdoelen.

Wij hopen heel veel binnenstadbewoners te zien én te horen op 30 oktober! Kom ook, breng de buren mee en denk met ons en met medebewoners mee over een leefbare binnenstad!

Nieuws


  • Op de agenda van de wijktafel staan veel interessante onderwerpen en u kunt meebeslissen! Lees hier meer...
  • Lees de achtergrondinformatie over Johannes Goedaert hier.
  • Datum wijktafel najaar bekend: dinsdag 30 oktober in De Kloveniersdoelen!
  • Wijkagent en wijkmanager houden spreekuur in de binnenstad! Lees hier meer.

Agenda


  • Eerstvolgende wijktafel: dinsdag 30 oktober!
  • Een overzicht van activiteiten in Middelburg vindt u hier.
  • Iedere donderdag grote warenmarkt op de Markt


Nieuwsbrieven

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan hier!

Aantal abonnees op dit moment: 226

Nieuwsbrief gemist?
Klik hier voor het nieuwsbrievenarchief.