Nieuwsarchief

Enthousiaste deelnemers gezocht voor uitdagende zeskamp

Grootse zeskamp voor de wijken van Middelburg in het kader van M800.
Zaterdag 1 juli strijden teams uit verschillende wijken om de eer van Middelburg. Tijdens een uitdagende zeskamp die door Stichting M800 en Vita Event wordt georganiseerd komt het aan op een mix van samenwerken, kracht, kennis, snelheid en sportiviteit. Teams bestaan uit 6 tot 10 deelnemers vanaf 12 jaar die uitkomen voor een bepaald(e) wijk of dorp van Middelburg. Geïnteresseerden kunnen zich te zijner tijd zowel als team als individu opgeven via Stichting Welzijn Middelburg.

Vita Event opperde het idee van een zeskamp voor de wijken met als doel meer verbinding te creëren tussen Middelburgers met een knipoog naar het 800 jarig bestaan. Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het samenstellen van uitdagende en vooral gevarieerde onderdelen voor de zeskamp. Ideeën om bij veel aanmeldingen een voorronde in de wijk te laten plaatsvinden passeren de revue. De zeskamp zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op en rondom de Markt van Middelburg. Bewoners die nu al meer informatie willen ontvangen kunnen mailen naar aanmelden@welzijnmiddelburg.nl of bellen naar 0118-727013.


Afvalproef binnenstad

De afvalproef in de binnenstad en hoogbouw start op 1 maart 2017 en zal 6 maanden duren. Het gaat over het gescheiden inzamelen van groente- en fruitafval (GF), plastic verpakkingen en drankkartons en restafval. Voor het GF-afval kunt u, wanneer u plek heeft op eigen terrein (bijv. Een berging of, wanneer u beneden woont, een tuin), een container aanvragen. Uw plastic afval, lege drankkartons en restafval brengt u naar een ondergrondse container bij u in de buurt.
Meer informatie vindt u op www.middelburg.nl.


Wie nomineert u voor de Lange Jan Awards 2017?

Voor de vierde keer worden de vrijwilligersprijzen van Middelburg uitgereikt: de Lange Jan Awards.
U kunt een vrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie nomineren (aandragen) hiervoor. Hiermee laat u zien dat u ze waardeert. Daarnaast zorgt u ervoor dat ze kans maken op een Lange Jan Award, een toegangskaart voor de feestelijke waarderingsavond op 1 juni en op een geldprijs van 250 of 500 euro!

Nomineren kan van 13 februari t/m 12 maart 2017. Wel belangrijk is dat het vrijwilligerswerk plaatsvindt binnen de gemeente Middelburg. De vakkundige jury nomineert 9 kandidaten. U kunt daarna de 3 winnaars kiezen door uw stem uit te brengen. Stemmen kan van 15 t/m 28 mei 2017. Op 1 juni worden de winnaars bekend gemaakt en de Lange Jan Awards uitgereikt.

Nomineren en stemmen kan via www.welzijnmiddelburg.nl of via een papieren nominatieformulier op het Stadskantoor, bij Porthos of bij De Drvkkery.
De Lange Jan Awards is een project van de gemeente Middelburg in samenwerking met Stichting Welzijn Middelburg.


Middelburg800 van start

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Middelburg werd het jubileumjaar officieel geopend: in 2017 vieren we dat Middelburg 800 jaar stadsrechten heeft. Er staan veel evenementen op het programma, heel veel informatie hierover is te lezen op www.middelburg800.com.

 


Kerstmarkt op het Bagijnhof

Op 15 december is de jaarlijkse Kerstmarkt aan het Bagijnhof. Uw wijkagent zal daar ook aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden


Wijktafel

De wijktafel op 29 november in de Schouwburg aan het Molenwater werd goed bezocht. Klik hier voor het verslag.


‘Dinner crawl’ door UCR studenten

Op 15 november organiseren studenten van UCR een bijzonder diner. Klik hier voor meer informatie.


Verslag van de wijktafel op 10 mei 2016

De wijktafel in de Schouwburg aan het Molenwater werd goed bezocht door ongeveer 60 wijkbewoners. Voor een uitgebreid verslag klikt u hier.


BondskanselierAngela Merkel ontvangt Four Freedoms Award in Middelburg

Op donderdag 21 april vindt in de Nieuwe Kerk van Middelburg de uitreiking van de Four Freedoms Awards (FFA) plaats. In het bijzijn van enkele leden van de Koninklijke familie zal onder meer bondskanselier Angela Merkel een award ontvangen.
Enkele actiegroepen zijn het niet eens met deze toekenning en hebben bij de gemeente Middelburg aangegeven te willen demonstreren. Hiervoor is door de burgemeester de Loskade als locatie aangewezen.

FFA
De FFA wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor het waarborgen van de vier vrijheden, zoals die door de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in zijn zogenoemde ‘Four freedoms-toespraak’ tot het Amerikaanse congres in 1941, werden benoemd. De awards worden om het jaar in New York en Middelburg uitgereikt. De FFA wordt georganiseerd door de Roosevelt Foundation.

Aankondiging demonstraties
Demonstraties dienen minimaal 48 uur van te voren gemeld te worden bij de gemeente Middelburg. Op dit moment hebben de rechtse beweging Voorpost en een persoon op persoonlijke titel zich gemeld om te demonstreren tegen de toekenning van de award aan mevrouw Merkel.
De burgemeester is voornemens toestemming te verlenen om de demonstraties onder strikte voorwaarden te mogen houden. Iedereen heeft in Nederland het recht om te demonstreren. Dit is een Nederlands grondrecht en een groot goed. De taak van de bugemeester is om de veiligheid te waarborgen.
Op de Loskade tussen de Goese Korenmarkt en de Nieuwepoortstraat wordt hiervoor ruimte vrij gemaakt van 11.00 uur tot 14.00 uur. Binnen deze ruimte mogen de demonstranten hun mening verkondigen. Hoeveel demonstranten er komen, is nog niet bekend. In overleg met de organisatoren van de demonstraties en de politie wordt hier toezicht op gehouden.

Indien er tegendemonstraties gemeld worden dan vinden die plaats op de Kanaalweg, op het terrein van de camperplaatsen. Ook daar zullen eventuele demonstraties plaatsvinden onder toezicht van de politie.

Voor bewoners van de Blauwedijk en het deel van de Loskade waar de demonstraties plaatsvinden zal op maandagavond 11 april de burgemeester een persoonlijke toelichting geven. Zij zijn hiervoor per brief uitgenodigd.
Voor alle bewoners van de binnenstad gelden op 21 april bijzondere verkeersmaatregelen, zij zijn daarover per brief geïnformeerd. Klik hier om de brief online te lezen.


Verbetering verkeerssituatie Pottenbakkerssingel
pottenbakker

Situatie Pottenbakkerssingel binnenkort verbeterd

Ondernemers, bewoners en bezoekers van het winkelcentrum klagen al jaren over de verkeerssituatie op de Pottenbakkerssingel. Zij hebben de gemeente verzocht om een oplossing voor dit probleem, bijvoorbeeld door het (doorgaande) fietsverkeer te weren. Het weren van doorgaand fietsverkeer was eerder echter niet mogelijk omdat er geen alternatieve route voorhanden was. In 2013 is er een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd op het deel van de Beenhouwerssingel tussen de aansluitingen met de Roosterstraat en de Koestraat. Daarmee is er voor doorgaand fietsverkeer een herkenbare en vlotte fietsroute ontstaan over de Beenhouwerssingel, Molenberg en Penninghoeksingel. Dit gaf eindelijk mogelijkheden voor verbeteringen van de situatie op de Pottenbakkerssingel. Het afgelopen jaar heeft de gemeente in overleg met de ondernemers en de verkeerswerkgroep Binnenstad een verbeterplan ontwikkeld. De doorgang van de sluishekken is gegarandeerd voor rolstoelers, voetgangers met kinderwagens en rollators. Met het oog op de bereikbaarheid van de hulpdiensten kunnen deze sluishekken in geval van calamiteiten worden opengedraaid. De hulpdiensten beschikken over de hiervoor benodigde sleutel.Om het verkeersveiligheidsprobleem op te lossen, willen we het (doorgaande) fietsverkeer weren door een deel van de Pottenbakkerssingel (inclusief de Geerevoetbrug) aan te duiden als voetgangerszone. Als ondersteunende maatregel worden bij de drie in- en uitgangen van de voetgangerszone sluishekken geplaatst: De ingangen van het winkelcentrum, de schoenmaker en de bloemenkiosk vallen alle binnen het nieuwe voetgangersgebied. Aan de randen van het voetgangersgebied worden zes vakken gemarkeerd voor fietsparkeren. Binnen deze vakken worden in totaal 80 beugels geplaatst, wat neerkomt op 160 fietsparkeerplaatsen. In het voetgangersgebied geldt een verbod om fietsen te parkeren. Om de herkenbaarheid van het voetgangersgebied te vergroten, maar ook vanwege de slechte kwaliteit van het huidige plaveisel, zal het hele gebied opnieuw worden bestraat. De Gemeente Middelburg wil het plan graag uitvoeren in het voorjaar 2016. Over het precieze moment vindt nog overleg plaats met Ahold (namens de ondernemers) en de eigenaar van het winkelpand. Vanwege mogelijke verbouwingsplannen aan het winkelpand is het verstandig om de uitvoeringszaken op elkaar af te stemmen. In februari geven Ahold en de eigenaar van het pand daarover meer duidelijkheid. Als de bouwplannen van Ahold onvoldoende duidelijk zijn of de uitvoering hiervan te lang op zich laat wachten, dan zal de gemeente in het voorjaar 2016 de uitvoering van het verbeterplan toch starten. Aldus een bericht van de heer R. Vermeer van de Gemeente Middelburg.
Verslag Wijktafel Binnenstad 17 september 2015

Verslag Wijktafel Binnenstad 17 september 2015.
Locatie: Stadschouwburg Middelburg aanvang 20 00 uur
Voorzitter Marloes van de Ven opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij wijst op de nieuwe website van de wijktafel Binnenstad voor alle informatie.

Lees hier verder….

Nieuws


  • Op de agenda van de wijktafel staan veel interessante onderwerpen en u kunt meebeslissen! Lees hier meer...
  • Lees de achtergrondinformatie over Johannes Goedaert hier.
  • Datum wijktafel najaar bekend: dinsdag 30 oktober in De Kloveniersdoelen!
  • Wijkagent en wijkmanager houden spreekuur in de binnenstad! Lees hier meer.

Agenda


  • Eerstvolgende wijktafel: dinsdag 30 oktober!
  • Een overzicht van activiteiten in Middelburg vindt u hier.
  • Iedere donderdag grote warenmarkt op de Markt


Nieuwsbrieven

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan hier!

Aantal abonnees op dit moment: 226

Nieuwsbrief gemist?
Klik hier voor het nieuwsbrievenarchief.