Formulieren

Op de website van de gemeente Middelburg vindt u een aantal formulieren die voor u als bewoner handig zijn om kennis van te nemen. Wij hebben ze hier voor u bij elkaar gezet.

Voorwaarden aanvraag wijktafelbudget
Jaarlijks stelt de gemeente een bedrag als wijktafelbudget voor uw wijk ter beschikking. De wijkmanager in uw wijk toetst in overleg met de wijkbeheergroep de ontvangen aanvragen aan bepaalde voorwaarden. Als een aanvraag daaraan voldoet wordt deze voorgelegd aan de deelnemers van de eerstvolgende wijktafel.
Voor het aanvragen van het wijktafelbudget vult u een formulier in dat u hier kunt downloaden.

Groene vingers en goede ideeën?
Het college van B&W van de gemeente Middelburg heeft in 2012 besloten jaarlijks een groenchèque van maximaal € 500 per wijk toe te kennen. Deze groencheque kan beschikbaar worden gesteld voor groenzaken die door bewoners op eigen initiatief en in eigen beheer worden uitgevoerd. Er zijn al veel groeninitiatieven, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. U kunt dus met deze cheque uw wijk zelf groener en kleuriger maken!
Klik hier voor meer informatie en aanvraagformulier.

Klachten en ideeën over en voor de openbare ruimte
Klachten kunt u online melden via het formulier Melding Openbare Ruimte (dit formulier kunt u via deze link online vinden), of doorbellen via het algemene nummer 140118. Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.

Nieuws


  • Op de agenda van de wijktafel staan veel interessante onderwerpen en u kunt meebeslissen! Lees hier meer...
  • Lees de achtergrondinformatie over Johannes Goedaert hier.
  • Datum wijktafel najaar bekend: dinsdag 30 oktober in De Kloveniersdoelen!
  • Wijkagent en wijkmanager houden spreekuur in de binnenstad! Lees hier meer.

Agenda


  • Eerstvolgende wijktafel: dinsdag 30 oktober!
  • Een overzicht van activiteiten in Middelburg vindt u hier.
  • Iedere donderdag grote warenmarkt op de Markt


Nieuwsbrieven

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan hier!

Aantal abonnees op dit moment: 226

Nieuwsbrief gemist?
Klik hier voor het nieuwsbrievenarchief.